AAB Afdeling 81
Beboerdemokrati » Referater

Referater


På denne side finder du de nyeste referater fra afdelingsmøder og bestyrelsesmøder i afdelingen. Referater for en periode svarende til maksimalt tre ordinære afdelingsmøder ligger tilgængelige på hjemmesiden, da det følger valgperioden for afdelingsbestyrelsens medlemmer (2 år). Referater fra før denne periode kan kun fås ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Bemærk, at der er leveringstid på udlevering af tidligere referater, da der tages forbehold for at referaterne skal screenes for indhold af persondata jf. gældende lovgivning, før anonymiseret kopi kan udleveres.

Navne på dirigent, beboerdemokrater (valgte og afgående), forslagsstillere (beboere) og medarbejdere fra AAB (eller andre virksomheder/foreninger) fremgår af referaterne, mens navne på beboere, der alene har stillet spørgsmål på afdelingsmødet, er anonymiseret.
 

Afdelingsmøder:

Bestyrelsesmøder:

Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk