AAB Afdeling 81
Ind- og fraflytning » Fraflytning

Fraflytning

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din lejlighed, henviser vi til Boligforeningen AAB's hjemmeside, hvor du finder alle de relevante informationer og dokumenter til brug ved opsigelse og fraflytning.
Afdelingsbestyrelsen vil gerne hjælpe dig med at få en god fraflytning, og vi giver derfor gerne vejledning omkring de ting, der skal ske i forbindelse med fraflytning.

Rent formelt orienterer Boligforeningen om din opsigelse, så vi ved hvornår din frigørelsesdato er. Din frigørelsesdato er den dato, hvor du skal betale husleje. Afdelingen har A-ordning (se gældende vedligeholdelsesstandard) og det betyder, at du skal fraflytte lejligheden senest 14 dage før denne dato.

 

Fraflytningssyn

I forbindelse med din fraflytning bliver der afholdt fraflytningssyn, og det er her du afleverer nøgler og dørbrikker og overdrager lejligheden til afdelingen. Afdelingen har herefter 14 dage til at sætte lejligheden i stand og gøre den klar til ny lejer.

Fraflytningssynet gennemføres af en synsinspektør fra Boligforeningen AAB, og der kan også være repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen tilstede. Ved fraflytningssynet vurderes boligen i henhold til afdelingens gældende vedligeholdelsesstandard og ud fra denne vurdering fastsættes det, hvordan boligen skal istandsættes og hvem der skal betale for det. Det beskrives i en vurderingsrapport.

Vurderingsrapporten består af 3 dele:

1. Normalistandsættelse
Normalistandsættelsen omfatter maling af vægge og lofter samt rengøring efter håndværkere. Her betaler afdelingen for den %-del, der svarer til det antal måneder, du har boet i lejligheden. Hvis du har boet der i 5 år (60 måneder), skal afdelingen betale 60% af denne udgift, og du skal betale 40%.

2. Mislighold
Denne del af vurderingsrapporten dækker det, som er i stykker eller kræver rengøring  Her skal du betale 100%.

3. Slid og ælde 
Denne del af vurderingsrapporten dækker over de ting, hvor vurderingsinspektøren skønner, at der er tale om almindeligt slid, og det hører derfor ind under afdelingen, der afholder hele denne udgift.


Senest 14 dage efter fraflytningssynet modtager du et prisoverslag fra AAB på, hvad det forventes at udgiften til istandsættelse af lejligheden kommer til at koste.
 


Hvis du gerne vil spare penge...

  • Sørg for at aflevere alle nøgler til lejemålet. Hvis der mangler en systemnøgle til dit lejemål, skal du betale for en omstilling, og det koster ca. 2.500 kr. (2023-priser).
  • Gør ordentligt rent i lejemålet. Husk at tage de grå panelskuffer i køkkenet ud, sørg for at gøre hårde hvidevarer og emhætte rene (se rengøringsvejledning for emhætte under Beboervejledninger (er beskrevet i "Ventilation og indeklima")) og fjern al kalk i bad og køkken.
  • Sørg for at dit kælderrum er tømt og fejet/støvsuget.


Overdragelse af indbo til ny lejer

Se Information til boligsøgende.
Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk