AAB Afdeling 81
Service » Akutliste

Akutliste

Kun ved akut behov, hvor du ikke kan vente på at få fat på afdelingsbestyrelsen i henhold til opslag om Beboerservice !

Du kan kontakte leverandørerne på akutlisten, hvis der opstår en situation, hvor du ikke kan vente på at få fat på afdelingsbestyrelsen.

Brug kun akutlisten, hvis det er absolut nødvendigt. Det vil sige, at der skal være risiko for, at skaden bliver værre af at vente til førstkommende arbejdsdag.

Hvis du tilkalder en leverandør fra akutlisten til en skade, der sagtens kunne vente til normal arbejdstid, vil du kunne blive mødt med et krav om, at du selv betaler udgiften for et akutkald.
 

Sådan bruger du akutlisten:

  1. Kontakt håndværkeren via kontaktoplysningerne på listen.
  2. Giv afdelingsbestyrelsen besked om, at du har brugt akutlisten via mail: afd81@aab.dk - oplys dit tlf. nr. og adresse.


Hvis skaden ikke vil blive værre af at vente, skal du kontakte afdelingsbestyrelsen som normalt: send en mail til afd81@aab.dk med beskrivelse af skaden og dit tlf.nr. og adresse
 

 

Leverandører med døgnvagt:

Område Leverandør Telefonnummer
Elevatorer og trappelifte (kun driftsstop) Dansk Elevatorservice 40 76 36 00
Ventilationsanlæg (genveks)  PACCO 22 55 50 10
Varme & VVS K. Holmgreen & Søn 38 33 11 96
Låse/nøgler i forbindelse med indbrud Låsebussen 32 52 50 00
Dørtelefon og hoveddørenes låse/automatik Øbro Elektric 35 43 66 86
Tømrerarbejde  ved indbrud/brud på karme Buades 24 23 37 20
Elinstallationer - f.eks. intet lys på fællesarealer Øbro Elektric 35 43 66 86
Vinduer/altandøre Glarmestrenes døgnvagt 70 10 01 00
Skybrud og vand i kælderen KloakKompagniet 51 33 30 00

Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk