AAB Afdeling 81
Beboerdemokrati » Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Sammensætning

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer (heraf en formand og en kasserer), og 1 suppleant. 

 

Mødeadgang og mødekalender

Alle beboere har adgang til afdelingsbestyrelsesmøderne med taleret, men der kan være punkter med beboersager, som altid vil være lukket for andre end bestyrelsens medlemmer (du må heller ikke deltage som beboer, når din egen sag nævnes/behandles). For detaljer om adgang til bestyrelsesmøder, se afdelingsbestyrelsens forretningsorden (se link nederst på denne side).
Se datoer for kommende afdelingsbestyrelsesmøder i afdelingens kalender.
 

Dagsorden

Se procedure for udarbejdelse og offentliggørelse af dagsordener til afdelingsbestyrelsesmøder, som er beskrevet i forretningsorden.
For dagsorden for næste afdelingsbestyrelsesmøde, se opslag på forsiden
 

Referater

Se under Referater.
 

Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden fastsætter regler og retningslinjer for afdelingsbestyrelsens arbejde, herunder hvordan bestyrelsesmøder afvikles og hvordan bestyrelsesarbejdet er fordelt i mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter.
Afdelingsbestyrelsens forretningsorden (opdateret d. 16. november 2023) (0.1 Mb)
AABs standardforretningsorden for administrative afdelingsbestyrelser (revideret februar 2016) (0.5 Mb)
Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk