AAB Afdeling 81
Ind- og fraflytning » Indflytning

Indflytning

Når du har sagt ja til en bolig og indbetalt indskud, er det afdelingsbestyrelsen, der står for det primære arbejde i forbindelse med din indflytning. Vi vil derfor bede dig om at sende os en mail så hurtigt som muligt (afd81@aab.dk) efter din lejeaftale er indgået, så vi kan aftale det praktiske med hensyn til din indflytning, se punkt 1-6 nedenfor.

 

1. Navn på dørtelefon, postkasse og hoveddør

Du bedes give afdelingsbestyrelsen besked om om hvilket navn, du ønsker skal stå på navnepladen på dørtelefon, postkasse og din hoveddør:

Postkasse: 1 linje med maksimum 80 tegn (inkl. mellemrum).
Hoveddør: 1 linje med maksimum 70 tegn (inkl. mellemrum).
Dørtelefon: maksimum 3 linjer med op til 18 tegn per linje (inkl. mellemrum). 

Det er bedst, hvis du sender afdelingsbestyrelsen en mail på afd81@aab.dk. Alternativt kan du aflevere en seddel (skriv tydeligt med blokbogstaver) i afdelingsbestyrelsens postkasse (Nøddebogade 2, st, 2200 København N). Øvrige retningslinjer for navneplader fremgår af gældende husorden. 
Bemærk, at hvis du under boperioden har ændringer til din navneplade, skal du fremsende hele den ønskede nye navneplade til afdelingen.

 

2. Indflytningsdato og aftale om nøgleudlevering

I lejekontrakten fremgår det, hvornår du kan overtage boligen - som regel enten d. 1. eller 15. i en måned. Hvis overtagelsesdatoen falder på en helligdag, lørdag eller søndag, vil nøgleudlevering som udgangspunkt kunne ske senest kl. 12:00 den første hverdag derefter.


 

3. Udlevering af nøgler og indflytningssyn

I forbindelse med nøgleudlevering gennemføres der et indflytningssyn af boligen, hvor eventuelle umiddelbare fejl og mangler noteres. Desuden aflæses der el og gas for lejemålet. Både nøgleudlevering og indflytningssyn gennemføres digitalt via systemet iSyn og du vil efterfølgende modtage en kopi af alle dokumenter på email.
HUSK at medbringe genpart, det vil sige lejekontrakt underskrevet af både beboer og AAB v/Team Udlejning, da det er en forudsætning for at du kan få udleveret nøglerne til boligen. Genparten kan være i papirform med almindelige underskrifter, eller den kan være med digitale underskrifter og fremvises på mobiltelefon eller tablet.
 

4. Husk tilmelding til forsyningsselskaber (gas og eventuelt el)

I forbindelse med fraflytning sørger AABs synsinspektør for at afmelde el og gas for fraflytter. Som indflytter skal du selv kontakte et forsyningsselskab og få dig tilmeldt adressen fra datoen for nøgleudlevering. Bemærk, at du er fra overtagelsen af boligen tilmeldt et fast elselskab, men det er muligt at skifte til et andet elselskab efterfølgende. Du kan se en oversigt over elforsyningsvirksomheder og priser på http://www.elpristavlen.dk/
 
 

5. Mangelliste - aflevering

Efter indflytning har du mulighed for at notere eventuelle mangler, skader eller fejl i boligen på en mangelliste. Du skal i henhold til loven aflevere din mangelliste til senest 14 dage efter overtagelsesdatoen for nøgleudlevering, altså typisk d. 15. eller 29. i måneden. Mangelliste-skabelonen fremsendes til dig som link gennem systemet iSyn og du indtaster herefter din mangelliste direkte via linket og du har også mulighed for at vedhæfte billedfiler til dine notater om fejl/mangler. Det anbefales, at du orienterer dig i afdelingens vedligeholdelsesstandard, inden du udfylder mangellisten, da det her er beskrevet, hvilken standard din bolig skal have ved overtagelsen.

Bemærk, at du skal huske at indsende mangellisten via linket, den indsendes ikke automatisk ved fristens udløb.

 

Rumbetegnelser i iSyn:
Lejemålets værelser er nummereret i forhold til en placering i køkken/alrum/opholdsrummet stående med ryggen til lejemålets entré - køkken/alrum/opholdsrummet er altid værelse 1. De øvrige værelser er nummereret med uret rundt i forhold til det samme udgangspunkt. Andre rumbetegnelser i boligen er bryggers, bad, køkken, altan (enten fransk altan, altan (evt. "altan værelse 1" og "altan værelse 2") eller tag-altan) og kælderrum.

For plantegninger over dit lejemål, se lokalt råderetskatalog. Hvis du er i tvivl om hvordan værelserne er nummereret, er du velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

 

6. Mangelliste - gennemgang

Når du har afleveret din mangelliste, aftaler afdelingsbestyrelsen dato for gennemgang af mangellisten. I forbindelse med gennemgangen af mangellisten træffes der aftale om, hvilke forhold, der skal bringes i orden og tidsperspektiv på dette. Hvis der er mangler, der ikke udbedres, tages der ligeledes notat af dette. Vurderingen gennemføres i henhold til afdelingens gældende vedligeholdelsesstandard.

Når mangellisten er gennemgået, modtager du en kopi af den via mail.
Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk