AAB Afdeling 81
Regler for afdelingen » Råderet

Råderet

I afdeling 81 gælder Boligforeningens AABs generelle råderetskatalog, suppleret af de bestemmelser, som du finder i det gældende tillæg til råderetskatalog. Begge dokumenter kan hentes via nedenstående links.

Boligforeningen AABs generelle råderetskatalog
Gældende tillæg til råderetskatalog (vedtaget 18. september 2017) (1.8 Mb)
Se desuden Boligforeningen AABs egen side om råderet: https://aab.dk/beboer/din-bolig/raderet/

Bemærk - særligt om etablering af skillevægge  - mulighederne er særdeles begrænsede (som udgangspunkt ikke-eksisterende):

Du skal  være opmærksom på, at der er yderst begrænsede muligheder for at ændre på den oprindelige ruminddeling i boligen på grund af ejendommens beskaffenhed, som gør at byggetekniske forhold umuliggør ændringer i ruminddelingen. Det betyder i praksis at du som udgangspunkt skal regne med at etablering af skillevægge i boligerne slet ikke er muligt. Afdelingen indeholder flere forskellige typer boliger med forskelligt rumantal, så hvis du går efter et bestemt rumantal i din bolig, skal du skrive dig op til netop den boligtype, der allerede fra begyndelsen indeholder det ønskede antal rum. Hvis ingen af disse boliger imødekommer dine ønsker, så genovervej din opskrivning til AAB afdeling 81.
Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk