AAB Afdeling 81
Ind- og fraflytning » Information til boligsøgende

Information til boligsøgende

Venteliste og opskrivning:

Ventelisten til afdelingens boliger administreres af boligforeningen AAB. Du skal derfor gå til aab.dk for at blive skrevet op til afdelingens boliger og for at se reglerne for ventelisten. Afdelingsbestyrelsen har ingen indflydelse på ventelisten eller på tildelingen af ledige boliger i afdelingen.

Inden du siger ja til en bolig i AAB afdeling 81:

Inden du skriver dig op til en bolig i afdelingen eller - endnu vigtigere - før du skriver under på lejekontrakten til en bolig i afdelingen, anbefales det at du orienterer dig i afdelingens regler, så du er klar over rammerne for den bolig og afdeling, som du vil flytte ind i.

Du finder afdelingens husordenvedligeholdelsesstandard og generelt og lokalt råderetskatalog i menuen under "Regler for afdelingen".

 

 Bemærk - afdelingen består af familieboliger, ikke ældreboliger eller handicap-egnede boliger:

Afdelingens opgange har elevator og der er niveaufri adgang fra gadeplan vha. trappeliftene på indgangstrapperne. Adgangsforholdene er derfor generelt gode for gangbesværede, men afdelingens boliger er ikke klassificeret som hverken ældreboliger eller decideret handicap-egnede boliger. Du skal derfor være opmærksom på, at boligorganisationen ikke har mulighed for at yde nogen former for individuel støtte til at afhjælpe dine eventuelle ekstraordinære behov for hjælp, hvis der i kortere eller længere perioder skulle opstå nedetid på elevatorer eller trappelifte. Boligorganisationen vil i tilfælde af nedetid på elevatorer eller trappelifte heller ikke kunne tilbyde nogen former for genhusning, erstatning eller lejerefusion. Du har dog mulighed for at henvende dig til relevante afdelinger i kommunen for at få bevilget ekstra hjælp til f.eks. indkøb eller transport.

 

Bemærk - særligt om etablering af skillevægge  - mulighederne er særdeles begrænsede (som udgangspunkt ikke-eksisterende):

Du skal  være opmærksom på, at der er yderst begrænsede muligheder for at ændre på den oprindelige ruminddeling i boligen på grund af ejendommens beskaffenhed, som gør at byggetekniske forhold umuliggør ændringer i ruminddelingen. Det betyder i praksis at du som udgangspunkt skal regne med at etablering af skillevægge i boligerne slet ikke er muligt. Afdelingen indeholder flere forskellige typer boliger med forskelligt rumantal, så hvis du går efter et bestemt rumantal i din bolig, skal du skrive dig op til netop den boligtype, der allerede fra begyndelsen indeholder det ønskede antal rum. Hvis ingen af disse boliger imødekommer dine ønsker, så genovervej din opskrivning til AAB afdeling 81.

Du kan finde yderligere information om mulighederne for råderet i afdelingens boliger under Råderet.


Plantegninger:

Plantegninger over afdelingens boligtyper findes sidst i det lokale tillæg til råderetskatalog.


Overtagelse af indbo fra fraflytter:

Du er velkommen til at indgå en privat aftale med fraflytter om overdragelse af genstande fra boligen, f.eks. persienner eller lignende, der har værdi for dig som ny lejer. Du skal dog være opmærksom på at genstandene skal være fjernet fra lejemålet inden fraflytningssyn og ikke kan blive stående hverken i lejemålet eller i det tilhørende kælderrum i istandsættelsesperioden. Henstilling af genstande på fællesarealer er heller ikke tilladt. Du skal derfor selv afhente genstandene og tage dem med retur igen, når du flytter ind i boligen.
 

 

Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk