AAB Afdeling 81
Aktiviteter » Fællesarealer &-faciliteter

Fællesarealer &-faciliteter

Opgange og kældergange - opmagasinering er ikke tilladt

Afdelingens trappeopgange er indrettet med god vendeplads af hensyn til kørestolsbrugerne. 
Ordensregler for trappeopgange og fællesarealer fremgår af gældende husorden. Bemærk at det ikke er tilladt at opmagasinere ting på fællesarealerne. Det er tilladt at placere én dørmåtte foran hoveddøren til dit lejemål, men alle andre ejendele (inkl. kørestole og barnevogne) skal anbringes inde i lejemål eller i dit kælderrum. Der er parkeringsmuligheder for cykler og barnevogne udendørs, se afsnit herunder.
 

Barnevogne - parkeres i lejemål, kælderrum, baggård eller cykelskur

Regler for barnevogns-parkering fremgår af gældende husorden. Det er ikke tilladt at henstille barnevogne på reposerne i opgangene, på kældergangene eller på de udendørs flisebelagte gangarealer, da disse områder er flugtveje. Man må gerne køre barnevognenn ind i egen lejlighed eller eget aflåste kælderrum. Ellers henvises al parkering af barnevogne til den aflåste baggård og det lille cykelskur, hvor højre side er forbeholdt barnevogne (se skiltning inde i skuret). Undgå at lænke din barnevogn til skraldespande, skilte mv., da det forhindrer tømning af affaldsspande eller tæt fejning.


Cykelparkering

Regler for cykelparkering fremgår af gældende husorden. Det er ikke tilladt at stille cykler i opgangene eller på kældergangene. Man må gerne løfte cyklen ind i egen lejlighed eller eget aflåste kælderrum. Ellers henvises al cykelparkering til baghaven og det lille cykelskur eller til gaden. Undgå at lænke din cykel til skraldespande, skilte mv., hvor det forhindrer tømning af affaldsspande eller tæt fejning.
 

 

Cykelpumpe

Afdelingen stiller ikke længere en cykelpumpe til rådighed for beboerne. Der henvises i stedet til cykelpumpen (C93 Pumpe 1) tilhørende supercykelstien Allerødruten C93 i krydset Tagensvej/Nørre Allé (se kort på https://supercykelstier.dk/kort-over-supercykelstier/) samt cykelpumper ved cykelhandlere i nærområdet.


Legeplads

Arealet foran ejendommen bliver primært brugt til legeplads. Der er opsat bord-/bænkesæt, som man kan flytte rundt på arealet. Legepladsen er fortrinsvis for afdelingens beboere, men den har pga. de ulåste låger offentlig adgang.

 

Grill

Der er opsat en fast havegrill i baghaven, som er til fælles benyttelse for beboerne. Du skal selv medbringe kul og optænding.

Efter brug bedes du bortskaffe de helt afkølede kulrester gennem mobilsuget, se Affaldshåndtering og gældende husorden. For at undgå at tiltrække rotter, bedes du begrænse brugen af udendørsskraldespandene til madaffald.
 

Plantekasser

Afdelingen råder over et antal havekasser i baghaven, der stilles til beboernes rådighed. Havekasser fordeles hvert forår efter ansøgning til afdelingens Have-udvalg. De fleste beboere, der ønsker en havekasse, plejer at blive imødekommet på deres ønsker.
 

Ejendomsskuret

Afdelingens ejendomsskur er placeret i baghaven. Beboerens egen hoveddørsnøgle passer til skuret, og der er fri adgang til at benytte ejendommens haveredskaber, som stilles til rådighed under brugernes beskyttelse.

 

Toilet

Toilettet er pr. 18-12-2019 blevet lukket permanent pga. hærværk. Der er derfor ikke længere adgang for beboere til et toilet i tilknytning til afdelingens fællesarealer.
Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk