AAB Afdeling 81
Din bolig » Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Afdelingens affaldshåndtering følger reglerne for Københavns Kommune. Kommunen har lavet en vejledning om, hvordan du sorterer dit affald korrekt: Affaldssortering

Hvis du er i tvivl om hvilken container, du skal aflevere dit affald i, kan du prøve Affalds-ABC på Københavns Kommunes hjemmeside: Affalds-ABC

Du er som beboer forpligtet til at følge kommunens og afdelingsbestyrelsens anvisninger på deponering af dit affald. Kommunen kan give bødestraf til afdelingen, såfremt vi ikke sorterer korrekt. Derfor har du et individuelt ansvar for, at kollektivet ikke skal betale for dine fejl.
 

Restaffald:

Vi har mobilsug til restaffald - se siden om mobilsuget for vejledning til hvad du skal være opmærksom på, når du smider restaffald i mobilsuget: Mobilsug
Du kan læse mere om hvad der skal smides ud som restaffald på Københavns Kommunes hjemmeside:  Restaffald
 

Glas/flasker:

Glas/flasker kan afleveres i glascontaineren på hjørnet af Nøddebogade/Fensmarkgade. Du kan læse mere om hvad du kan komme i containeren til bio-affald på Københavns Kommunes hjemmeside: Glas

Andre typer affald skal afleveres på Møllegade Nærgenbrugsstation.
 

Containergård:

Afdelingens egen containergård indeholder pt. sortering i 10 fraktioner: 
  1. Mad-affald
  2. Elektronik
  3. Plast og mad- og drikkekartoner
  4. Metal
  5. Papir
  6. Pap
  7. Stort indbo og Indendørs træ (hver sin container)
  8. Batterier
  9. Haveaffald
  10. Farligt affald

 

 

Mad-affald:

Der står 1 container (240 L) til madaffald i containergården. Containeren tømmes hver mandag. Bemærk at du kun må bruge bio-poser til affald, som skal i denne container. Hvis du mangler poser til dit mad-affald, skal du kontakte afdelingsbestyrelsen. Du kan også afhente ekstra bioposer på Møllegade Nærgenbrugsstation. Hvis din mad-affaldsspand er gået i stykker eller bortkommet, kan du få udleveret en ny på Møllegade Nærgenbrugsstation.

Du kan læse mere om hvad du kan komme i containeren til bio-affald på Københavns Kommunes hjemmeside: Mad-affald
 

Farligt affald:

Der står et aflåst skab til farligt affald i containergården. Skabet tømmes kun på bestilling, så når det er fyldt, bedes du sende en mail til afdelingen, se /Beboerservice. Skabet er låst med kode og koden kan oplyses ved at henvende sig til afdelingsbestyrelsen (afd81@aab.dk). Skabet tømmes efter behov. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i skabet til farligt afflald på Københavns Kommunes hjemmeside: Farligt affald
 

Elektronik:

I containergården står en container (240 L) til elektronikaffald. Containeren tømmes mandag i lige uger. Du kan lægge alle former for elektronik og elektriske apparater i containerne. Du bedes venligst respektere, at den ikke er til andre former for affald, da den bliver tømt særskilt af Københavns Kommune.

Men hvad er så elektronikaffald? Prøv at spørge dig selv, om der har været strøm i. Hvis svaret er nej, så er det ikke elektronikaffald.

Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til elektronik på Københavns Kommunes hjemmeside: Elektronik
 

Plast og mad- og drikkekartoner:

I containergården står en container (600 L) til plastaffald og mad- og drikkekartoner. Containeren tømmes hver mandag. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til plast og mad- og drikkekartoner på Københavns Kommunes hjemmeside: Plast og mad- og drikkekartoner
 

Metal:

I containergården står en container (600 L) til metalaffald. Containeren tømmes mandag i lige uger. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til metal på Københavns Kommunes hjemmeside: Metal
 

Papir:

Containergården rummer en papircontainer (600 L), der både kan bruges til aviser, blade, papir og telefonbøger. Containeren tømmes onsdag i lige uger. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til papir på Københavns Kommunes hjemmeside: Papir

Det er Københavns Kommunes ambition, at der skal sorteres så meget papir fra som muligt. Derfor vær omhyggelig med at sortere alt rent papir til denne container, og smid det ikke til restaffald. Det betyder, at du skal sortere dine aviser, blade, reklamer m.m. fra og lægge det i papircontaineren. 

Afdelingen har opsat skraldespande i opgangene, og de er ikke til papir. De er til børnenes ispapir, beskidte lommeservietter og lignenede. De er ikke sat op til uønskede reklamer m.v. Hvis du modtager post eller reklamer, som du ikke vil have, skal du bære det om i papircontainerne.

Du kan fravælge reklamer m.m. hos PostNord: https://www.postnord.dk/da/nej-tak-til-reklamer/Sider/reklamer-nej-tak.aspx.
 

Pap:

Containergården rummer tre containere (600 L) til pap-affald. Containerne tømmes hver mandag og torsdag. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til pap på Københavns Kommunes hjemmeside: Pap

Man må lægge rent pap i papcontaineren. Husk at slå papkasser mv. sammen, så der er plads til lidt mere. Man må også gerne være meget ambitiøs omkring sit papskrald: pappet omkring tandpastatuben, de helt små stykker pap. Men man må ALDRIG smide pizzabakker i papcontaineren, de er beskidte, og det er rest-affald (riv dem i stykker eller gennemblød dem i vand, før du smider dem i mobilsuget).
 

Stort indbo og Indendørs træ:

Der står 2 åbne containere (600 L) i containergården, hvor du kan smide stort indbo og indendørs træ ud (de tidligere storskraldscontainere). Bemærk, at der er 1 container til rent træ og 1 container til blandet stort indbo. Containerne tømmes hver tirsdag. Bemærk at der er grænser for, hvor stort affaldet må være for at kunne afleveres i containerne - se mere på kommunens hjemmeside: Storskrald (hvis affaldet er for stort, skal du dele det i mindre stykker før du afleverer det i afdelingens containere eller du skal bortskaffe det på nærmeste genbrugsstation).

Storskrald er aldrig forgængeligt (eksempelvis blomster eller fødevarer), men det er heller ikke emballage, der har været brugt til fødevarer. Når du vil smide noget til storskrald, skal du tjekke, om det eventuelt skal lægges i en af de andre containere - hvis du er i tvivl om hvilken container, du skal vælge, kan du prøve Affalds-ABC på Københavns Kommunes hjemmeside: Affalds-ABC

Af hensyn til miljøet er du også velkommen til at aflevere så meget som muligt i Byttehjørnet på Møllegade Nærgenbrugsstation. Det kan være, at det er storskrald for dig, er godt genbrug for andre. Du kan også aflevere dine ting hos de velgørende organisationer, der har butikker på Nørrebrogade. Hvis du vil kassere brugt tøj, kan vi anbefale, at du afleverer det til de tøjindsamlende organisationer. Dansk Røde Kors har opstillet containere ved deres hovedkvarter på Blegdamsvej (tæt på Trianglen).

 

Batterier:

Batterier kan afleveres i container-standeren, som står ved siden af skabet til farligt affald. Containeren tømmes hver 8. uge.
 

Haveaffald:

I sæsonen, dvs. fra marts til og med november, står der en container (240 L) til haveaffald i containergården. Containeren tømmes kun på bestilling, så når det er fyldt, bedes du sende en mail til afdelingen, se /Beboerservice. Haveaffald er pottemuld, blomsterafklip, hækafklip og grene.

Du kan læse mere om hvad du kan komme i containeren til have-affald på Københavns Kommunes hjemmeside: Haveaffald
Mødekalender
AAB Afdeling 81 | Nøddebogade 2-4 | 2200 København | afd81@aab.dk