AAB Afdeling 81

Et godt sted at bo. Midt i byen

Mobilsug

I opgangene er placeret affaldsindkastlåger på etagerne. Her skal almindeligt husholdningsaffald kastes ind. Under skakten er der en affaldstank, hvorfra affaldet suges ud.

Skraldesugbilen kommer tre gange om ugen og suger tankens indhold væk. Skraldesugbilen fungerer som en stor støvsuger, og tømningen tager kun 5 minutter. Fordelene er bl.a. at lugtgenerne forsvinder, når man har skraldesug, og der er intet støv eller tabt affald. 

Mobilsuget bliver rengjort én gang om året. Mobilsuget vil være lukket en kort periode, mens rengøringen foregår.

Storskrald, papir, flasker og farligt affald hører ikke til i mobilsuget
Disse ting hører ikke til i skraldesuganlægget, men i stedet i containerne i gården eller på Møllegade Nærgenbrugsstation. Skraldesuget er kun beregnet til almindelig dagrenovation (køkkenaffald og lignende), da man risikerer stop i rørene, hvis anlægget bruges forkert, så det blokeres. Pizzabakker skal rives i stykker og puttes i plastikposer, inden de kastes i skakten, da de ellers folder sig ud i mobilsuget og tilstopper anlægget. 

Pap i store stykker, aviser i bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o.lign. må under ingen omstændigheder lægges i skraldesuganlægget.
Du kan se en video om skraldesuget her: http://www.youtube.com/watch?v=-8UbqZL8CUw

Husk på at røret der fører ud til skraldesugbilen, ikke er større end hullet i lågen du smider affaldet ind i. 


Hvordan skal affaldet smides ud?
Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer (udleveres af bestyrelsen, se nedenfor), og at de lukkes omhyggeligt med knude, før affaldet smides i skakten. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet og sikrer dermed et hygiejnisk og velfungerende anlæg. Det er meget vigtig, at man sørger for at lukke lågen til skakten helt til bagefter.

Mobilsug

Skraldeposer til mobilsuget
Afdelingen udleverer sorte affaldsposer til alle beboere. Der udleveres jævnligt og man må gerne rekvirere flere poser, hvis man mangler, se kontaktoplysninger under Beboerservice. Du må også gerne hente affaldsposer i afdelingsbestyrelsens træffetid.